Muzeum poštovní přepravy – logo, ilustrace, bannery